In de klas: Dansmemory

IMG_6003#dans #opwarmer #energizer #vaardigheid: waarnemen en spiegelen
Twee kinderen gaan op de gang staan om straks tegen elkaar te spelen. De rest maakt tweetallen en bespreekt samen een beweging en oefent deze, totdat ze allebei (apart van elkaar) de identieke beweging uit kunnen voeren. De tweetallen gaan dan door elkaar in de kring zitten. De spelers komen terug van de gang en wijzen om de beurt twee kinderen aan die hun bewegingen laten zien. De spelers moeten zo de duo’s proberen te raden. Het spel verloopt als memorie met kaartjes. Let op: juist geen tweetal met je beste vriendje, want dat wordt zó geraden.