VSO Herenwaard

Fotografie Guido Bosua

VSO Herenwaard is een openbare school die toegankelijk is voor alle leerlingen met een cluster 3 indicatie (leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen). De school wil dat de leerlingen een zo volwaardig mogelijke plek, passend bij hun mogelijkheden, in de samenleving verwerven. En wil bereiken dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan. De school legt het accent op alle vaardigheden die nodig zijn bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, gericht op wonen, werken of een zinvolle dagbesteding.

Het motto van de school is ‘Ik kan het echt!’.

Het accent ligt in de onderbouw nog op theoretische vakken zoals taal en rekenen. Hoe langer hoe meer verschuift de aandacht naar meer praktijkgericht onderwijs. Zo werken alle leerlingen in de middenbouw gedurende drie dagdelen praktijkgericht. Hierbij krijgen de leerlingen onderwijs in tuinieren, bakken, koken, houtbewerken, schoonmaken en creatieve werkzaamheden. Lezen, schrijven, rekenen en andere leervakken maken nog steeds deel uit van ons onderwijsaanbod. Het gaat hierbij dan vooral om de praktische toepassing van deze vaardigheden. In de eindgroepen zijn er de richtingen dienstverlening, groen, wasserij/crea en horeca. Zo assisteren de leerlingen van de horeca bij het verzorgen van diverse cateringen.

In het verleden had VSO Herenwaard een theaterdocent. Toen zij met pensioen ging werden haar lessen al snel gemist. Toneel en dans is goed voor het lichamelijk bewustzijn van de leerlingen. Kinderen leren in deze lessen hoe ze iets moeten zeggen, hoe hun houding is, hoe je om gaat met emoties.  In schooljaar 15/16 heeft de school Stel je voor ingeschakeld om de theaterlessen weer vorm te geven in de onderbouw. De lessen worden gegeven in Isla Munda. Er wordt gewerkt vanuit het thema reizen.

De theaterlessen op VSO Herenwaard worden gegeven door Guido Bosua.