OBS ’t Prisma

foto’s Guido Bosua

OBS ’t Prisma bestaat uit twee scholen in Hoogvliet, locatie Tussenwater en locatie Sara Burgerhartweg.

De visie van de school op cultuureducatie gaat over het ontwikkelen van creativiteit in termen van “kinderen een andere kijk op de wereld laten ervaren”, en dat in de context van een netwerksamenleving. “Van het kind dat straks de maatschappij in gaat, wordt steeds vaker verwacht dat het zich zal blijven ontwikkelen, dat het zijn eigen werk creëert, zichzelf kan presenteren en kan positioneren. Vanuit zijn eigenheid, maar ook vanuit verbondenheid met zijn omgeving. Kortom, dat het in staat is vanuit een wisselend standpunt naar zichzelf en zijn omgeving te kijken en vanuit zijn positie in het netwerk ondernemend te handelen en verantwoordelijkheid te nemen” aldus directeur Henk van Dijk.

De vaardigheden die hier voor nodig zijn:
– op een andere manier over dingen leren denken;
– verschillende standpunten in kunnen nemen;
– oplossingen bedenken
– uitbreiding van cognitie door andere ervaringen.

Video Huub Laurens

De Stel je voor-lessen op ’t Prisma worden gegeven aan alle groepen, 1 tot en met 8. We zoeken een verbinding met taalthema’s en de woordenschat. In groep 1 en 2 werken we vanuit de dans, in groep 3, 4 en 5 werken we vanuit beeldende kunst en in groep 6, 7 en 8 vanuit het theater. De leerkrachten zijn actieve kijkers in de lessen. Op de lange termijn is het doel dat de leerkrachten de kunstlessen gaan integreren in de andere lessen.

De Stel je voor-lessen op ’t Prisma worden in 18/19 gegeven door Margriet Brosens (theater), Martine van leengoed (dans), Arinda Vrolings en Anne Keerweer (beeldend).

Klik hier voor de site van OBS ’t Prisma.