OBS De Klimop

Fotografie Guido Bosua

De Klimop is een basisschool in de Rotterdamse wijk het oude Noorden. De school biedt kleine groepen, gestructureerd onderwijs en gaat uit van de specifieke leerbehoeften van de kinderen. De Klimop biedt onderwijs op maat voor zowel de leerling die extra hulp kan gebruiken, als voor de meer- en hoogbegaafde leerling. De school begeleidt de leerlingen in talentontwikkeling met ondersteuning van de Erasmus Universiteit, waar de afdeling psychologie een toolbox heeft ontwikkeld. De toolbox bevat 10 oefenstrategieën uit de geheugenpsychologie voor de klas. Coöperatieve werkvormen ondersteunen de kinderen in het oefenen en samenwerken.

Op De Klimop wordt gebruikt gemaakt van het directe instructie model. Dat betekent dat er eerst een groepsinstructie wordt gegeven en daar waar nodig verlengde instructie of verrijking van de stof. Naast de kernvakken rekenen en taal wordt aandacht besteed aan filosofie, techniek/wetenschap, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. In de verlengde leertijd is er extra aandacht voor bewegingsonderwijs (Lekker Fit), muziek, Engels en dans in alle groepen.

Presentatie op De Klimop in april 2015:

Fotografie Dorien Folkers

Stel je voor op De Klimop
Met de Stel je voor-lessen wil De Klimop de kinderen kennis laten maken met verschillende kunstdisciplines, zodat elk kind kan ontdekken wat bij hem of haar past en zich kan leren uiten. Daarnaast wil de school zich met kunstvakken verdiepen in verschillende culturen.  De leerkrachten worden geïnspireerd om nieuw aangeboden werkvormen toe te passen in hun reguliere lessen. Elk blok wordt afgesloten met een presentatie en in het voorjaar is deze openbaar voor de ouders.

De Stel je voor-lessen op De Klimop worden in 18/19 gegeven door Arinda Vrolings (beeldend).
Klik hier voor de website van De Klimop.
Lees hier het blog van leerkracht Semra Sevin.

Presentatie op De Klimop in november 2016:

Fotografie Remco Went