Emmausschool

Fotografie Hester Blankestijn

De katholieke Emmausschool wil als multiculturele school haar leerlingen een bijzondere tijd meegeven. De school is een ontmoetingsplaats, waar de kinderen zich op de eerste plaats veilig, en thuis moeten kunnen voelen. Waar kinderen van diverse culturen en geloven met elkaar in contact komen en van elkaar leren. Verder wil de school hen leren respect te hebben voor elkaar. De school wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassen wereldburgers die later positief bijdragen aan de maatschappij en biedt hen kansen en uitdagingen op sociaal, cognitief en creatief gebied.

Vanaf 2011-2012 ontvangt de school een subsidie van JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving, gemeente Rotterdam) voor leertijdverlenging voor 6 uur per week. In de extra leertijd krijgen alle leerlingen van een vakdocent lessen op het gebied van kunst, cultuur, techniek en sport. Het is de bedoeling dat kinderen, naast rekenen en taal, ook hun vaardigheden op het gebied van deze expressievakken verder ontwikkelen en ook hiermee trots op zichzelf kunnen zijn.

Na een cultuurscan van het KCR in 2015, startten we in januari 2016 in vier klassen met een ‘amuse’. De leerkrachten van deze klassen konden dan als ambassadeurs hun bevindingen delen op de teamvergadering. Na de amuse heeft de Emmausschool besloten deel te nemen aan het programma met ingang van schooljaar 16/17.

De Stel je voor-lessen op de Emmausschool worden in 18/19 gegeven door Margriet Brosens (theater).