Augustinusschool

Fotografie Guido Bosua

De Augustinusschool is een katholieke wijkschool in het centrum van Rotterdam met leerlingen van verschillende culturele achtergronden en staat voor actief en uitdagend leren. De school biedt plaats aan 300 leerlingen.

De Augustinusschool is een ‘vreedzame school’. Dat uit zich in een school omvattend programma waarbij leerlingen kunnen werken aan hun sociaal-emotionele vaardigheden. De kinderen leren zich verbaal te uiten, respect voor elkaar te tonen en met elkaar om te gaan.

De leerkrachten zien het creëren van een rustige, veilige, open omgeving waarin geëxperimenteerd kan worden als noodzakelijke basis voor de leerprestaties van een kind. De school biedt kaders aan waarbinnen de kinderen zelf kunnen zoeken naar oplossingen, een stapsgewijze bevordering van de zelfstandigheid. Dit beschouwt de school als belangrijke voorbereiding op de toekomst. Uitgangspunt is dat kinderen kennis opdoen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Hiermee leren ze hun eigen keuzes te maken en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Groep 3 Augustinus

Stel je voor op de Augustinusschool
De ambitie van de school met Stel je voor is het vastleggen van een visie op cultuuronderwijs in samenspraak met de directie en de leerkrachten. Hierbij wordt rekening gehouden met:
– cultuuronderwijs als middel voor sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van creativiteit;
– het vanuit de thema’s integreren van cultuuronderwijs met andere vakken;
– kennismaken met kunstvakken die nu nog niet of weinig aan bod komen.
Alle groepen krijgen Stel je voor-les. Tijdens de lessen in voorjaar 2015 wordt een gedeelte van de Stel je voor-les door de leerkrachten zelf gegeven. Ze worden daarbij gecoacht ‘on the job’ door de vakdocenten. Foto’s teamtraining ‘Wat is creativiteit’:

MAAS cmk_aug06 MAAS cmk_aug04

Hijman ten Kaate, directeur van de Augustinusschool, over Stel je voor:
“Stel je voor geeft de Augustinusschool een beeld van de creatieve ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van:
-> nieuwsgierigheid: het vermogen om waardevolle vragen te stellen;
-> doorzettingsvermogen: het vermogen om te investeren door middel van transpiratie (99%) versus genialiteit(1%);
-> verbeeldingskracht: het vermogen om originele oplossingen en mogelijkheden te vinden;
-> samenwerken: het vermogen om het sociale aspect te benadrukken;
-> discipline: het vermogen om met de kennis en vaardigheden iets tot uiting te brengen.
Stel je voor laat ons zien dat het proces van beeld en drama belangrijker is dan het product.”

De Stel je voor-lessen op de Augustinusschool worden in schooljaar 18/19 gegeven door Arinda Vrolings, Rosa Peters  (beeldend) en Frieda de Rother (theater).

Klik hier voor de website van de Augustinusschool.
Lees hier het blog van groepsleerkracht Carina Smit.

Fotografie Guido Bosua