Gemeente Rotterdam

MAAS cmk_aug16k

Stel je voor op De Augustinusschool

De gemeente Rotterdam matchte het bedrag dat de Stel je voor-partners ontvingen van het Fonds Cultuurparticipatie. “Cultuureducatie is één van de meest geschikte middelen om Rotterdammers de mogelijkheid te geven zich breder te ontplooien, op tal van manieren actief deel te nemen aan het culturele leven, hun talenten te ontwikkelen en de eigen grenzen te verleggen. Onderzoek wijst bovendien uit dat cultuureducatie bijdraagt aan de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Rotterdam heeft op het terrein van cultuureducatie een jarenlange traditie in het primair en voortgezet
onderwijs. (…) Rotterdam zal de komende jaren blijven inzetten op cultuureducatie.”

Leren loont
Het programma Stel je voor sluit goed aan op de visie van de gemeente op onderwijs, zoals geformuleerd in Leren loont, onderwijsbeleid  2015-2018: “Rotterdam gelooft in de kracht van goed onderwijs, voor kinderen en jongeren zelf, voor de samenleving en voor de stad. Goed onderwijs daagt uit, vormt, brengt talent tot ontwikkeling en maakt jongeren wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt. En daar willen we dag in dag uit aan werken.”