Fonds Cultuurparticipatie

MAAS cmk_klim15k

Stel je voor op OBS De Klimop

Het KCR, Maas theater en dans en Villa Zebra nemen met het programma Stel je voor deel aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het  Fonds Cultuurparticipatie (FCP). FCP en de gemeente Rotterdam hebben in dat kader een vierjarige subsidie verstrekt voor de periode 2013-2016.

Het Fonds zet zich samen met vele partners in om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren, zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen. Dit doet zij onder andere door 54 projecten, verspreid over het hele land, financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Met deze 54 projecten werden eind 2014 al 2500 scholen bereikt. Dit aantal loopt op tot ruim 4000 scholen in 2016.

Lees meer info over het landelijke project op de site van het FCP.