Championitis

In De Correspondent bespreekt Michiel de Hoog het fenomeen ‘Championitis’ binnen de voetbalsport (Maak kennis met de voetbalclub die wil winnen door winnen af te schaffen, mei 18). Een gegeven dat onder andere voortkomt uit de hoge prestatie- en competitiedrang die door volwassenen wordt aangezet bij jonge kinderen. De Hoog beargumenteert dat competitie onder kinderen gezond is, maar het nooit de graadmeter kan zijn voor vooruitgang. Daarvoor is talentontwikkeling per kind té specifiek. Het vergelijken van prestaties kan zo leiden tot minder plezier en zelfvertrouwen en daardoor juist tot minder talentontwikkeling.