Cultuuronderwijs voor pabo studenten

Het LKCA publiceerde deze zomer een artikel waarin cultuuronderwijs op de pabo onder de loep genomen wordt. Liesbeth Kleuver (vakleerkracht beeldend groep 3-8, ICC’er en consulent beeldende vormgeving) beschrijft een situatie waarin pabostudenten over het algemeen maar weinig de kans krijgen om zich echt te ontwikkelen in cultuureducatie. Hoe zit dat?

Leren van de besten…?
Wie een onderwerp zelf goed begrijpt, zal er ook betere lessen in geven. Maar praktijkbegeleiders op de pabo die echt affiniteit hebben met kunstvakken en hun studenten hier in mee kunnen nemen, die lijken er niet zo veel te zijn. En zijn ze er wel, dan krijgen ze doorgaans maar weinig gelegenheid om hun kennis en vaardigheden aan de studenten door te geven. Kleuver schrijft: “Kunstvakdocenten op de pabo doen hun stinkende best, maar als je in de eerste twee jaar van een voltijdstudie maar 10 contacturen per studiejaar hebt (en bij een deeltijdstudie maar 7) hoe moet je dan én voldoende voorbeeldlessen geven om te zorgen dat studenten eigen vaardigheden ontwikkelen én een uitgebreid theoretisch programma toegankelijk maken en verbinden met de toekomstige lespraktijk?”

Leren van internet dan?
Weinig contacturen dus, maar gelukkig vindt er veel (zelf)studie online plaats. En wanneer er onvoldoende tijd is voor een docent om een goede les uit te werken, kan een bestaand instructiefilmpje uitkomst bieden. Dan is het wel de vraag wat voor filmpjes er bij gepakt worden. Pinterest staat vol met DIY knutselwerkjes, maar dat is iets heel anders dan lesmethodes die je leren bevragen, associëren en interpreteren. “Het risico van de perfecte zo-doe-je-dat-filmpjes is dat die de creativiteit, waarbij een proces van onderzoeken en uitproberen hoort, eerder remmen dan stimuleren” schrijft Kleuver.

Vaste plek
Kleuver onderschrijft het belang van verankering van kwalitatief cultuuronderwijs op scholen. Zij sluit af met: “Een vaste plek voor kunstdocenten in een schoolteam borgt kwaliteit wel en werkt ook nog eens werkdrukverlagend voor de zwaar belaste leerkracht in het primair onderwijs.”

Wat doen wij?
Bij stel je voor zetten we ons in voor de verankering van cultuureducatie in het basisonderwijs. Op verschillende scholen zijn de Stel je voor lessen al jaren een vast onderdeel van de schoolweek. Daarnaast ontvangen Villa Zebra en Maas theater en dans allebei jaarlijks groepen pabostudenten in eigen huis. We zetten ons in om het belang van verbeelding en creativiteit aan de studenten en leerkrachten over te dragen. Binnen Stel je voor is een kunstwerk of scène als eindproduct niet het belangrijkst: we willen de kinderen stimuleren in hun verbeelding, het verleggen van grenzen en het onderzoeken van mogelijkheden. Daarbij proberen we altijd de leerkrachten mee te nemen in de manier waarop een kunstenaar kijkt: met een open blik waarin alles mogelijk is.

Wil je het volledige artikel van Liesbeth Kleuver en de reacties lezen? Klik hier om naar de website van het LKCA te gaan.

Koers LKCA 2021-2024: Gewoon cultuur voor iedereen

LKCA heeft haar nieuwe beleidsplan gepubliceerd: “Gewoon cultuur voor iedereen”. Hiermee kiest LKCA voor een inclusieve culturele sector die relevant en toegankelijk is voor iedereen, met een gelijkwaardige cultuureducatie en -participatie.

Stel je voor kan zich goed vinden in het nieuwe beleidsplan. Het is in lijn met de huidige koers van Stel je voor. Wij bevragen ons telkens weer hoe wij nog inclusiever kunnen worden in onze benadering. Daarmee willen we kunst en cultuur ook toegankelijk maken voor leerlingen die dit vaak van huis uit niet meekrijgen.

Read More

Kunst (zonder een kunstenaar) in de klas

“Je zet toch ook geen wiskundige in om een simpele optelsom uit te leggen?”

Kunst en creativiteit in de klas, de basis ervan, mag niet afhangen van een kunstenaar voor de klas. Leer leerlingen (en groepsleerkrachten) eerst omgaan met de onzekerheid van het creatieve proces, adviseert kunstenaar Linda Rosink. Zodat er een basis ontstaat voor creativiteit. En ja, als de leerlingen dáármee op hun gemak zijn, kom dan maar op met je kunstenaar in de klas!

Het hele betoog lees je hier.