Maasmethode

Bril
De Maasmethode gaat uit van kunst als mentaliteit, vergelijkbaar met een bril die je opzet om de wereld te bekijken. Een bril die aan je vastgroeit; hoe vaker je hem opzet hoe meer die mentaliteit een deel van jezelf wordt. Het is een manier van kijken waarbij je open vragen stelt, associatief verbindingen maakt, waarbij je fysieke impulsen volgt en al je zintuigen inzet.

De Maasmethode gaat ook over durven twijfelen en wachten, over risico nemen en foute of ongewenste ideeën onderzoeken. Het gaat over oefenen en volhouden, over mengen en mixen en over in- en uitzoomen, steeds weer opnieuw. Of dat nou tijdens het rekenen, het gymmen of kunstonderwijs is. Deze manier van kijken levert niet alleen plezier op, het geeft ook begrip en inzicht. Dat zijn nuttige opbrengsten voor een school.

Alles wordt fysiek en ruimtelijk gemaakt, dát is het bijzondere van de Maasmethode, en dat is tevens het zo bruikbare ingrediënt voor een school die betrokken leerlingen wil. Je kunt bij theatrale thema’s beginnen maar dat hoeft niet. Je kunt bijvoorbeeld ook bij een simpele associatie of een woord beginnen, en dat dan meteen ruimtelijk maken. Je kunt beginnen bij een verhaal of een serie getallen, maar steeds opnieuw zoek je naar een vorm, een beweging, een visuele of fysieke vertaling. Wil je weten hoe dat eruit kan zien? Kijk dan hier het filmpje:

En dan nog iets
Waarom is het toepassen van theater op school zo effectief? Je leert ‘totaler’. Handen, hoofd en hart, in plaats van vooral hoofd. Je rekt het cognitieve op, door de rest van het lijf erbij te betrekken. Je doorbreekt de eenzijdigheid van alleen de denkende benadering. Je geheugen wordt verrijkt met fysieke handelingen. Theater biedt andere manieren van leren en dus van kijken.

Kunst als mentaliteit levert zelden een rechte weg op. Een opbouw in blokken die een vaste volgorde suggereert, is dan ook een vereenvoudigde weergave. Pas je de methode vaker toe, dan zal je merken dat er veel meer richtingen zijn, veel meer beweging is. Het begint bij een basishouding, die is onderzoekend. De kurk waar alles op drijft is: inspiratie, associaties en vragen stellen.

De Maasmethode gaat uit van herhalen, uitbouwen en groeien. Dat is de rijkdom van de methode. Soms gaat een kunstenaar wel tien keer door het hieronder beschreven proces. Soms slaat hij stappen over.

Logica
Wie de methode vaker toepast, zal ontdekken dat er achter die wisselende aanpak een logica schuilgaat. De methode kleurt namelijk mee met de groep. De ene keer is er sprake van een drukke klas en een redelijk omkaderd onderwerp, zoals Winter. Dat vraagt om een andere werkmethode, dan een snelle opdracht voor een groepje met vier kinderen. Het doel dat je met je opdrachten hebt, telt uiteraard ook mee en weet dat theater heel gul is in haar lessen. Het levert altijd socialere leerlingen op, die beter kunnen samenwerken, goed naar elkaar luisteren en betrokken zijn.

De Maasmethode is gebaseerd op de wetenschappelijke theorie van Embodied Cognition, waarover Dorien Folkers (educatie Maas) het essay Denkbeelden in beweging schreef. Lees hier nog meer over Embodied Cognition. Uiteraard zijn er de Maas-vakdocenten die hele lessen en lesplannen verzorgen. Wil je een Maasdocent op jouw school of iets anders vragen, neem dan contact met Maas op.