Teambijeenkomsten

We begonnen Stel je voor dit schooljaar met verschillende teambijeenkomsten. Zowel de Schalm, als de Pierre Bayle en ’t Prisma volgden al een bijeenkomst als onderdeel van het traject. De teambijeenkomsten luidden de start van het nieuwe schooljaar in…. Read More

De mens van de toekomst

De kinderen van de Bergse Zonnebloem dachten na over de mens van de toekomst. Hoe zou ons lichaam zich aanpassen als er alleen nog maar water is? In 2 lessen verzamelden de leerlingen ideeën, werkten deze uit en presenteerden… Read More

Kunstonderwijs zou vanzelfsprekend moeten zijn

‘Kunst hoort bij het leven’ zo stelt Aleid Truijens in de Volkskrant. Liefde voor kunst zou volgens haar niet opgelegd, of zelfs noodzakelijk moeten zijn. Als kinderen maar zo veel mogelijk in aanraking komen met muziek, verhalen, gedichten,… Read More

Bijeenkomst Vakdocenten werkmethodiek

Woensdag 13 december kwam het team van Stel je voor bij elkaar om de nieuwe online werkmethodiek te vieren. De methode werd op 1 november gelanceerd en bestaat uit lessen beeldende kunst en theater. De inhoud van de methode komt… Read More

Wat als je onderwijs ruimte geeft?

Afgelopen woensdag waren onze Stel je voor vakdocenten op de Open Onderwijs avond van de Thomas More Hogeschool: Wat als je onderwijs ruimte geeft. Deze avond werd het instrument ‘Triband Verantwoorden’ behandeld; een tool waarmee scholen hun eigen, specifieke… Read More