Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018

“Scholen die deelnemen aan CmK onderscheiden zich positief van niet deelnemende scholen op onderwerpen zoals visie, doorgaande leerlijn, deskundigheid van leerkrachten en samenwerking met de culturele omgeving.”

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Ministerie van OCW werd over 2017-2018 de Monitor Cultuureducatie PO uitgevoerd. Uit de monitor blijkt onder andere dat scholen over het algemeen voortgang boeken op het gebied van cultuureducatie. Ook zijn scholen ten opzichte van de vorige monitor positiever geworden over de kwaliteit van cultuureducatie op hun school. Scholen die deelnemen aan CmK scoren beter op de genoemde onderdelen dan scholen die niet meedoen en scholen die deelnemen aan de Impuls muziekonderwijs scoren significant beter op de deskundigheid van leerkrachten muziekonderwijs en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie op het gebied van muziek. Het hele rapport is hier te downloaden (pdf).