Kunstonderwijs zou vanzelfsprekend moeten zijn

‘Kunst hoort bij het leven’ zo stelt Aleid Truijens in de Volkskrant. Liefde voor kunst zou volgens haar niet opgelegd, of zelfs noodzakelijk moeten zijn. Als kinderen maar zo veel mogelijk in aanraking komen met muziek, verhalen, gedichten, schilderijen en voorstellingen. ‘Laat ze zien wat anderen hebben gemaakt en laat ze zelf dingen maken. Kunstonderwijs zou zo vanzelfsprekend moeten zijn als taal, rekenen en gymnastiek, gegeven door mensen die daarvoor zijn opgeleid’.

Dit is een uitgangspunt dat we binnen Stel je voor sterk onderschrijven. Door samen met scholen te onderzoeken hoe cultuuronderwijs een vaste plek in het curriculum kan krijgen en een programma op maat te maken waarbij leerkrachten actief worden betrokken, komen steeds meer leerlingen in Rotterdam structureel in contact met beeldende kunst, theater en dans. Benieuwd naar de lessen van onze vakdocenten? Kijk in de online methode.