Creatief denken zichtbaar maken

Hoe kunnen we autonoom, creatief en kritisch denken in de klas stimuleren en zichtbaar maken?
In zijn artikel Klas van denkers noemt Dick van der Wateren verschillende principes en denkwijzen over dit thema.