Theaterles op Oscar Romeroschool

Vakdocent Annelies Hoeneveld gaf theaterles aan de kleuters van de Oscar Romeschool dit najaar. Tussentijds was er een presentatie voor de ouders. Wat een talent!