Terugblik: 2396 kunstlessen

Emmaus-klein-J57B9778De eerste periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 zit erop. Graag blikken we met u terug. Na een opstartjaar werkte het Stel je voor-team de afgelopen drie jaar op 15 scholen, en gaf er 2.396 lessen aan ruim 5.000 leerlingen en leerkrachten. Daar zijn we enorm trots op! Uniek aan de aanpak van Stel je voor is dat wij op elke school met de directie een plan op maat maakten, altijd met de kracht van de verbeelding als uitgangspunt. Op deze site kunt u lezen wat wij in de afgelopen drie jaar met de scholen hebben bereikt. Om tot verbeelding te komen, zetten we werkvormen in die gaan over verzinnen, fantaseren, associëren, voorstellen, inleven en spelen. Met deze werkvormen worden kinderen uitgedaagd tot (zelf)onderzoek, creativiteit, reflectie en samenwerken. Op dit moment beschrijven we die werkwijze in een werkmethodiek en breiden we deze site uit met een inspiratiegedeelte, met als doel de werkwijze breed te delen, zodat ook andere scholen en culturele instellingen er gebruik van kunnen maken. Op 1 februari 2017 wordt bekend of de aanvraag voor de periode 2017-2020 van CMK 010, waar Stel je voor onderdeel van is, wordt gehonoreerd door het Fonds Cultuurparticipatie en gemeente Rotterdam.