Koers LKCA 2021-2024: Gewoon cultuur voor iedereen

LKCA heeft haar nieuwe beleidsplan gepubliceerd: “Gewoon cultuur voor iedereen”. Hiermee kiest LKCA voor een inclusieve culturele sector die relevant en toegankelijk is voor iedereen, met een gelijkwaardige cultuureducatie en -participatie.

Stel je voor kan zich goed vinden in het nieuwe beleidsplan. Het is in lijn met de huidige koers van Stel je voor. Wij bevragen ons telkens weer hoe wij nog inclusiever kunnen worden in onze benadering. Daarmee willen we kunst en cultuur ook toegankelijk maken voor leerlingen die dit vaak van huis uit niet meekrijgen.

PDF Gewoon, cultuur voor iedereen

De kwaliteit van ieders bestaan

LKCA wil bijdragen aan de kwaliteit van ieders bestaan door culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender,  beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Samen met de partners werken we aan verbreding en verdieping van cultuureducatie en cultuurparticipatie en aan een sterke, open en inclusieve culturele sector.

Code Diversiteit & Inclusie

In 2018 lanceerde de Federatie Cultuur het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief, om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken. Uit het Actieplan is vorig jaar de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie gepresenteerd die de sector van handvatten voorziet om inclusie structureel te bevorderen. Het Actieplan is verder gegaan onder de naam Code Diversiteit & Inclusie.

Lees meer op de website van LKCA