Koers LKCA 2021-2024: Gewoon cultuur voor iedereen

LKCA heeft haar nieuwe beleidsplan gepubliceerd: “Gewoon cultuur voor iedereen”. Hiermee kiest LKCA voor een inclusieve culturele sector die relevant en toegankelijk is voor iedereen, met een gelijkwaardige cultuureducatie en -participatie.

Stel je voor kan zich goed vinden in het nieuwe beleidsplan. Het is in lijn met de huidige koers van Stel je voor. Wij bevragen ons telkens weer hoe wij nog inclusiever kunnen worden in onze benadering. Daarmee willen we kunst en cultuur ook toegankelijk maken voor leerlingen die dit vaak van huis uit niet meekrijgen.

Read More

Docentenbijeenkomst september

Op 5 september kwamen de Stel je voor-vakdocenten beeldend, dans en theater bijeen bij Maas. Er werd teruggeblikt en vooruit gekeken. Centraal stond het contact met de leerkrachten van scholen waar we werkzaam zijn, het benoemen van de doelen van onze lessen en het werken met verschillende thema’s. Een beeldverslag.

Hersenen reageren op kunst net zoals op liefde

Kijken naar kunst kan een een mens even gelukkig maken als een geliefde in de ogen staren, zo blijkt uit een Brits onderzoek. Proefpersonen ondergingen hersenscans terwijl ze dertig schilderijen van wereldberoemde kunstenaars te zien kregen. Wanneer ze keken naar schilderijen die ze zelf het mooist vonden, verhoogde de bloedstroom met tot wel 10 procent, evenveel als wanneer iemand naar zijn geliefde kijkt.

In Trouw verscheen een mooi artikel over dit onderwerp. Je leest het artikel hier.

Kunst (zonder een kunstenaar) in de klas

“Je zet toch ook geen wiskundige in om een simpele optelsom uit te leggen?”

Kunst en creativiteit in de klas, de basis ervan, mag niet afhangen van een kunstenaar voor de klas. Leer leerlingen (en groepsleerkrachten) eerst omgaan met de onzekerheid van het creatieve proces, adviseert kunstenaar Linda Rosink. Zodat er een basis ontstaat voor creativiteit. En ja, als de leerlingen dáármee op hun gemak zijn, kom dan maar op met je kunstenaar in de klas!

Het hele betoog lees je hier.

Het Grote Nut van spelen

“We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden, we worden ouder omdat we stoppen met spelen.”

In Metro verscheen een inspirerend artikel over het belang van spelen, óók op volwassen leeftijd. Door te spelen, leren we omgaan met complexe situaties en emoties. Daarom moedigen we het aan bij kinderen. Waarom vergeten we dit als we volwassen zijn?

Je leest het artikel hier

Beeldverslag Stel je voor-amuse Montessorischool Rotterdam

Scholen die willen voorproeven van ons aanbod, bestellen een zogenaamde amuse. Dan komt ‘team Stel je voor’ zes weken langs voor kunstlessen en kan de school kennismaken met het programma. Niet zelden wordt zo’n amuse omgezet in een structurele samenwerking. In schooljaar 2018 / 2019 was Montessorischool Rotterdam amuseschool en daar maakte videomaker Huub Laurens dit leuke filmpje van:

Wil je ook voorproeven, neem dan contact op met Stel je voor-projectleider Esther Schouten (esther@maastd.nl).

Eindpresentatie OBS Van Rijckevorsel

Op 29 maart 2019 werd de lessenserie op OBS Van Rijckevorsel afgesloten met een feestelijke presentatie. Bekijk hier de foto’s!

Kunst als kalmeringsmiddel

“Art-loving young people in Britain use museums and galleries to combat the stress of modern life, a study for a national charity has found.”

The Guardian publiceerde een artikel over de stressreducerende werking van kunst. Kunst als alternatief voor yoga! Je leest het artikel hier.

Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018

“Scholen die deelnemen aan CmK onderscheiden zich positief van niet deelnemende scholen op onderwerpen zoals visie, doorgaande leerlijn, deskundigheid van leerkrachten en samenwerking met de culturele omgeving.”

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Ministerie van OCW werd over 2017-2018 de Monitor Cultuureducatie PO uitgevoerd. Uit de monitor blijkt onder andere dat scholen over het algemeen voortgang boeken op het gebied van cultuureducatie. Ook zijn scholen ten opzichte van de vorige monitor positiever geworden over de kwaliteit van cultuureducatie op hun school. Scholen die deelnemen aan CmK scoren beter op de genoemde onderdelen dan scholen die niet meedoen en scholen die deelnemen aan de Impuls muziekonderwijs scoren significant beter op de deskundigheid van leerkrachten muziekonderwijs en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie op het gebied van muziek. Het hele rapport is hier te downloaden (pdf).

“Met kunstonderwijs leren we kinderen niet hoe de wereld in elkaar zit, maar we helpen ze ontdekken hoe zijzelf en hun eigen wereld eruit zouden kúnnen zien”.

Deze mooie quote komt uit de publicatie ‘Hoe kunstonderwijs bijdraagt aan persoonsvorming‘ die het Kunstgebouw begin dit jaar realiseerde. De publicatie is online na te slaan en zeker de moeite waard om even te bekijken.