Kunst (zonder een kunstenaar) in de klas

“Je zet toch ook geen wiskundige in om een simpele optelsom uit te leggen?”

Kunst en creativiteit in de klas, de basis ervan, mag niet afhangen van een kunstenaar voor de klas. Leer leerlingen (en groepsleerkrachten) eerst omgaan met de onzekerheid van het creatieve proces, adviseert kunstenaar Linda Rosink. Zodat er een basis ontstaat voor creativiteit. En ja, als de leerlingen dáármee op hun gemak zijn, kom dan maar op met je kunstenaar in de klas!

Het hele betoog lees je hier.

Het Grote Nut van spelen

“We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden, we worden ouder omdat we stoppen met spelen.”

In Metro verscheen een inspirerend artikel over het belang van spelen, óók op volwassen leeftijd. Door te spelen, leren we omgaan met complexe situaties en emoties. Daarom moedigen we het aan bij kinderen. Waarom vergeten we dit als we volwassen zijn?

Je leest het artikel hier

Beeldverslag Stel je voor-amuse Montessorischool Rotterdam

Scholen die willen voorproeven van ons aanbod, bestellen een zogenaamde amuse. Dan komt ‘team Stel je voor’ zes weken langs voor kunstlessen en kan de school kennismaken met het programma. Niet zelden wordt zo’n amuse omgezet in een structurele samenwerking. In schooljaar 2018 / 2019 was Montessorischool Rotterdam amuseschool en daar maakte videomaker Huub Laurens dit leuke filmpje van:

Wil je ook voorproeven, neem dan contact op met Stel je voor-projectleider Esther Schouten (esther@maastd.nl).

Eindpresentatie OBS Van Rijckevorsel

Op 29 maart 2019 werd de lessenserie op OBS Van Rijckevorsel afgesloten met een feestelijke presentatie. Bekijk hier de foto’s!

Kunst als kalmeringsmiddel

“Art-loving young people in Britain use museums and galleries to combat the stress of modern life, a study for a national charity has found.”

The Guardian publiceerde een artikel over de stressreducerende werking van kunst. Kunst als alternatief voor yoga! Je leest het artikel hier.

Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018

“Scholen die deelnemen aan CmK onderscheiden zich positief van niet deelnemende scholen op onderwerpen zoals visie, doorgaande leerlijn, deskundigheid van leerkrachten en samenwerking met de culturele omgeving.”

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Ministerie van OCW werd over 2017-2018 de Monitor Cultuureducatie PO uitgevoerd. Uit de monitor blijkt onder andere dat scholen over het algemeen voortgang boeken op het gebied van cultuureducatie. Ook zijn scholen ten opzichte van de vorige monitor positiever geworden over de kwaliteit van cultuureducatie op hun school. Scholen die deelnemen aan CmK scoren beter op de genoemde onderdelen dan scholen die niet meedoen en scholen die deelnemen aan de Impuls muziekonderwijs scoren significant beter op de deskundigheid van leerkrachten muziekonderwijs en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie op het gebied van muziek. Het hele rapport is hier te downloaden (pdf).

“Met kunstonderwijs leren we kinderen niet hoe de wereld in elkaar zit, maar we helpen ze ontdekken hoe zijzelf en hun eigen wereld eruit zouden kúnnen zien”.

Deze mooie quote komt uit de publicatie ‘Hoe kunstonderwijs bijdraagt aan persoonsvorming‘ die het Kunstgebouw begin dit jaar realiseerde. De publicatie is online na te slaan en zeker de moeite waard om even te bekijken.

 

Teambijeenkomsten

We begonnen Stel je voor dit schooljaar met verschillende teambijeenkomsten. Zowel de Schalm, als de Pierre Bayle en ’t Prisma volgden al een bijeenkomst als onderdeel van het traject. De teambijeenkomsten luidden de start van het nieuwe schooljaar in. Op een locatie buiten de school volgen de leerkrachten inhoudelijke workshops waarin – net zoals in de Stel je voor lessen – hun verbeelding geprikkeld wordt. De lijnen voor het aankomende jaar worden uitgezet en er wordt gezamenlijk gesproken over de rol die cultuureducatie en Stel je voor het aankomend jaar spelen op school.

Toekomst van het onderwijs

Op 11 oktober organiseert NRCLIVE het dagprogramma ‘Toekomst van Onderwijs’ in De Schiecentrale, Rotterdam. Met sprekers als Ger Biesta, René ten Bos en Jelle Jolles.

“Technologie heeft de afgelopen decennia een dusdanig grote impact gehad dat wij deze digital natives steeds vaker opleiden voor banen waarvan we het bestaan nog niet kennen. Iedereen moet zich steeds sneller aanpassen en de noodzaak voor ‘een leven lang leren’ lijkt urgenter dan ooit.

Wat betekent dit voor leerkrachten, docenten, onderwijsbestuurders?
Maar ook voor beleidsmakers en ontwikkelaars van lesmateriaal?
Hoe richten we een leeromgeving in die eraan bijdraagt dat wij leerlingen en studenten op de juiste manier voorbereiden op hun toekomst én de arbeidsmarkt.”

Kijk voor het volledige programma en tickets op de website.

Afscheidsfeest De Klimop

De locatie van basisschool De Klimop aan de Klein-coolstraat beleefde vorig schooljaar haar laatste jaar. Met een lach en een traan vierden we samen met de leerlingen een groot afscheidsfeest waarin zowel de lessen beeldend als theater werden gerepresenteerd. Geniet nog even met ons mee via deze aftermovie:

Video: Huub Laurens