Een stevig fundament

MAAS cmk_val0353 kl13 mei 2016

Voorjaar 2015 is Stel je voor van start gegaan op de Valentijnschool. Destijds schreef locatieleider Martin Krijgsman in zijn blog dat hij benieuwd was of door dit project binnen zijn team meer draagvlak voor cultuuronderwijs zou groeien. Of zou het slechts gezien worden als een extra belasting? Nu, een jaar later, loopt Stel je voor op rolletjes.

Ideaalbeeld
Er worden prachtige lessen gegeven, waar wij als deelnemende leerkrachten veel van leren. Uiteindelijk hebben we een grotere ambitie voor ogen. Ons belangrijkste doel is: de reguliere schoolvakken schoolbreed vervlechten met cultuuronderwijs. Zover zijn we nog niet, maar dat was ook niet te verwachten. Zo’n ideaalbeeld heeft draagvlak nodig. Collega-leerkrachten moeten worden overtuigd. En dat kost tijd.

Verbeterteam
Daarom hebben we een verbeterteam opgezet dat zich met dit vraagstuk bezighoudt. De positieve ervaringen binnen de zeven groepen waar Stel je voor loopt, willen we graag gebruiken om ook de leerkrachten van de niet-deelnemende groepen voor cultuuronderwijs te winnen. Een veelgehoord tegenargument is dat er in het rooster niet genoeg tijd is voor extra’s. Daarom ben ik, als lid van dit verbeterteam, bezig om dit te onderzoeken.

Kunst- en cultuurweek
Om te beginnen aan de hand van mijn eigen rooster. Hoeveel uur ben ik met welk vak bezig?  Wat is wenselijk? Wat is haalbaar? Onderzoekend kom ik tot het bewijs dat het heel goed mogelijk is om meer ruimte te maken voor cultuuronderwijs. Met dit verhaal probeer ik mijn collega’s te overtuigen. We hebben meer plannen om cultuuronderwijs op onze school een extra zetje te geven. De kunst- en cultuurweek, bijvoorbeeld, die we volgend jaar organiseren, waarschijnlijk rond het thema Rotterdam viert de stad. Alle groepen zullen hun creaties dan presenteren.

Brainstormen
Het verbeterteam is bevlogen en we brainstormen hoe we steeds meer collega’s kunnen enthousiasmeren. We willen laten zien hoe breed cultuuronderwijs is en hoe goed het aansluit bij onze schoolvisie. We kunnen aantonen dat cultuuronderwijs bij veel leerlingen tot betere schoolresultaten leidt. We zouden inspirerende filmpjes kunnen maken van lessen binnen Stel je voor. Eén van onze werkgroepleden wordt inmiddels bij het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam opgeleid tot intern cultuurcoördinator. Dat gaat zeker helpen om onze missie te bereiken. Zo proberen we een basis te creëren die uiteindelijk een stevig fundament zal vormen voor het cultuuronderwijs binnen onze school.

Barend de Jong, Intern Cultuur Coördinator en groepsleerkracht groep 5 De Valentijnschool