Smaakt naar meer…

Carlijn 1

Carlijn van der Vliet

17 juni 2015

Op de Willibrordschool is Stel je voor nu een jaar onderweg. Vier van onze veertig leerkrachten zijn aan de slag met theater en twee met beeldend werken. Een gepaste voorzichtige start die een prima basis geeft voor een vervolg. Als ICC-er ben ik intensief bij het hele proces betrokken. En ik moet zeggen: wat mij betreft smaakt dit beslist naar meer!

Comfortzone
Vier leerkrachten, van de groepen 3, 4, 7/8 en 8, staken desgevraagd hun vinger op om te gaan werken met Maas theater en dans. Met verschillende motieven: één vanuit haar achtergrond als dramadocent, een ander puur om te worden uitgedaagd. Die wilde uit haar comfortzone gehaald worden. Afgelopen jaar kregen ze twaalf voorbeeldlessen, die ze op praktische, inspirerende ideeën hebben gebracht. Ze zijn enthousiast en willen alle vier graag verder. De twee leerkrachten die met beeldende vorming werken, staan voor groep 1. Daar komen de voorbeeldlessen van Villa Zebra vaak aan als een ‘o, ja! ervaring’. Een mooie opfrisser. Op de Pabo is er volgens mij al een stevige ondergrond gelegd.

Nieuwsgierig
Voor de rest van het team is dit alles nog ver van hun bed. Ze weten dat dit speelt en zijn ook nieuwsgierig, want ik krijg regelmatig vragen. In onze gezamenlijke teamvergadering hebben de zes ‘voorlopers’ werkvormen voorgedaan, wat erg leuk was. Maar in dit project worden de meeste lessen uitgevoerd in de speelzaal, in een ander deel van ons schoolgebouw. Dat is misschien jammer. Het was leuk geweest als de anderen er wat meer mee werden geconfronteerd.

Sociale vaardigheden
Intussen kijken we ook vooruit. Hoe kunnen we deze olievlek zich verder laten verspreiden? Dat willen we graag, maar het moet niet te snel gaan. In het aankomende schooljaar is het de bedoeling dat de vier ‘theatervoorlopers’ coaching krijgen. Op hun beurt geven zij dan aan vier andere leerkrachten door wat zij geleerd hebben. Voor iedereen moet duidelijk zijn dat theater geen extra belasting op het toch al zo drukke programma geeft. We willen het bijvoorbeeld vervlechten met onderwijs in sociale vaardigheden – wat natuurlijk reuze goed kan. Bij beeldend werken krijgen opnieuw twee leerkrachten voorbeeldlessen.

Vlam
Over drie jaar, als het project is afgelopen, willen we zelf in staat zijn om de vlam brandend te houden. Daarvoor is het ook nodig om een goed beleidsplan cultuuronderwijs te schrijven. Ik ga het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, die bij ons een Schoolscan Cultuuronderwijs deed en Stel je voor begeleidt, vragen om me daarbij te adviseren. Zij weten precies waar zo’n plan aan moet voldoen.

Carlijn van der Vliet
Intern Cultuur Coördinator Willibrordschool