Aap uit de mouw

klimop 2

Presentatie Stel je voor op OBS De Klimop

4 maart 2016

‘Stel je voor…’ loopt bij ons op basisschool De Klimop voor het tweede jaar. En het loopt als een trein! Het heeft een positief effect op de leerlingen; de meest verlegen meisjes durven op het toneel te presenteren en de stoerste jongens blijken ineens heel sierlijk te kunnen dansen. Onze leerkrachten werken er op een bevlogen manier aan mee. De werkwijze van de vakdocenten sluit naadloos aan bij het onderzoekend leren, waarmee wij van nature graag werken, en ondersteunt ons met inspiratie, verdieping en nieuwe verbindingen.  

Komische situaties
Als groepsleerkracht woon ik de lessen bij die vanuit Villa Zebra en Maas theater en dans aan mijn groep gegeven worden. Dit doe ik voor het ‘klassenmanagement’, maar dat is bijzaak. Door de concentratie en het enthousiasme van de leerlingen is dit nauwelijks nodig. De hoofdreden is dat ik wil leren van de vakdocenten en inspiratie wil opdoen voor  het geven van de zogeheten kern- en zaakvakken. Zo kwam ik op het idee om, tijdens mijn lessen woordenschat, de kinderen spreekwoorden te leren door middel van toneeloefeningen. De betekenis van ‘Daar komt de aap uit de mouw’, bijvoorbeeld. De vakdocent stelde voor om de spreekwoorden niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk uit te beelden. Dit leverde komische situaties op (iemand die ineens een aap uit zijn mouw tovert). Maar het belangrijkste is dat de leerlingen de spreekwoorden, na deze oefeningen, door en door kenden.

Afkijken
Zo zijn er nog talloze andere mogelijkheden. Ik wil bijvoorbeeld graag een keer een rekenles geven waarin we aan de slag gaan met omtrek en inhoudsmaten, maar dan met materialen uit onze schooltuin. Helemaal zelfstandig de kunstvakken in de reguliere lessen kunnen integreren is mijn uiteindelijke ideaal. Vaklessen moeten absoluut blijven bestaan, maar ik wil genoeg leren (en afkijken!) van de vakdocenten om dit ideaal uiteindelijk zelf te kunnen bereiken. Wat ik vooral bewonder aan de vakdocenten is hun vermogen om de verbeelding van de leerlingen aan te spreken en ze zelf te laten onderzoeken hoe de dingen werken. Ook leer ik veel van hun positieve houding en procesgerichtheid; het resultaat is minder belangrijk dan de manier waarop je tot dit resultaat komt.

Tijd
Voor het combineren van cognitieve vakken met kunstvakken is er bij ons op school geen tekort aan enthousiasme. Het probleem zit hem vooral in de tijd. Als ik meer tijd had, ontwikkelde ik zelf een lessenreeks die kunstvakken met cognitieve vakken combineert. Dat is op dit moment moeilijk haalbaar, maar met het oog op de toekomst volg ik de training Intern Cultuurcoördinator die gegeven wordt door het KCR. In deze cursus leer ik, op basis van de culturele ontwikkelingen in Rotterdam, een cultuurplan voor de school samen te stellen. Op deze manier kan ik het cultuuronderwijs binnen onze school leren coördineren. Het fijne van het KCR is dat het zowel de praktijk van de school als die van de culturele instellingen kent.

Semra Sevim, groepsleerkracht op OBS De Klimop